woensdag, 9. september 2009 - 9:39

Jongerencentrum Stramproy krijgt vervolg

Stramproy

Het jongerencentrum dat sinds een jaar bij wijze van proef is gehuisvest in de kelder van Gemeenschapscentrum De Zaal Stramproy, krijgt een definitieve voortzetting. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert heeft dat besloten, omdat de proef met deze jongerenvoorziening als geslaagd kan worden beschouwd. Ook komen er extra activiteiten.

Het jongerencentrum is bedoeld voor jeugd van 12 tot 16 jaar. Het centrum is elke vrijdagavond geopend. De toegang is gratis. Het jongerenwerk van PUNT welzijn begeleidt de jongeren. Zo af en toe zijn er ook activiteiten, bijvoorbeeld een rapworkshop of een filmavond.

Het jongerencentrum blijkt goed te worden bezocht met gemiddeld 20 tot 25 bezoekers per avond. Het zijn zowel jongens als meisjes, met name 14- en 15-jarigen. Het uitbreiden van mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding van deze doelgroep is een speerpunt van het gemeentebestuur.
Het jongerencentrum wordt begeleid door een werkgroep bestaande uit de gemeente, jongerenwerk PUNT welzijn, het bestuur van Gemeenschapscentrum De Zaal, de stichting Megadance en de stichting Culturele Werkgroep Stramproy. Tijdens de wekelijkse open inloop op vrijdagavond houdt een jongerenwerker van PUNT welzijn een oogje in het zeil.
Provincie:
Tag(s):