dinsdag, 3. november 2009 - 22:31

Jubilarissen in het zonnetje bij brandweer in NOP

Emmeloord

Voor het eerst na de vorming van Brandweer Flevoland werd afgelopen vrijdagavond een bijeenkomst gehouden in de kazerne in Emmeloord, waar verschillende diploma’s en oorkondes uitgereikt. Daarnaast namen enkele vrijwilligers afscheid bij de brandweer in deze regio.

Districtscommandant Michiel Verlinden heette de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder burgemeester W.L.F.C. ridder van Rappard. Het was voor hem als nieuwe districtscommandant een onwennige ervaring om nu voor dit gezelschap te staan. Michiel Verlinden bedankte de eigen mensen die zich de afgelopen dagen inspanden om deze avond mogelijk te maken en hij bewonderde het enthousiasme van de mensen in de polder.

Tijdens de bijeenkomst werden traditiegetrouw de diploma's uitegereikt. Negen vrijwilligers behaalden het diploma manschap en zes slaagden voor het diploma chauffeur. Vier mensen kregen het diploma pompbediener, maar liefst acht vrijwilligers werd het diploma brandwacht 1e klas overhandigd en Christa Maandag en Marcel Plender van de groep Emmeloord 1 en 2 slaagden voor de opleiding tot hoofdbrandwacht. Dick van Kranenburg van de groep Rutten, Edwin Lugtenberg van de groep Creil en Alice Scheer van de groep Emmeloord 2 mochten het diploma onderbrandmeester in ontvangst nemen.

Hierna was het tijd voor de jubilarissen. Als eerste degenen die 12,5 jaar in dienst waren: Ferdinand Dijkstra (Rutten), Rudo van Balen (Emmeloord 2) en Dick van Kranenburg (Rutten). Het versiersel van 20 jaar brandweerdienst was voor Tjerk van der Wal (Emmeloord 1), Jetse van der Laan (Emmeloord II), Cees de Vet (Emmeloord 2) en Sieb Grond (Creil).

Gerhard Oosterveld (Ens), Henk Timmerman (Marknesse), Herman Schleper (Marknesse), Cees Hop (Creil), Olaf Olsen (Creil), Herman Nijenhuis (Rutten) en Watse Boonstra (staf) vierden hun 25-jarig brandweerjubileum. En tot slot kregen Martin Vegterlo (Nagele) en Gerard Op de Woerd (Emmeloord 2) maar liefst de oorkondes en versierselen voor 30 jaar en 35 jaar brandweerdienst uitgereikt.

Eerder op de avond kregen ook de leden van jeugdbrandweer certificaten uitgereikt. Twee leden van de jeugdbrandweer Vera Timmerman en Michael van der Graaf zijn toegetreden tot het korps, te weten bij Marknesse en Emmeloord 2. Tegenover deze nieuwe benoemingen stond ook het afscheid van enkele leden van de jeugdbrandweer en negen brandweervrijwilligers.
Provincie:
Tag(s):