vrijdag, 13. november 2009 - 14:53

Justitie bevordert digitalisering binnen het rechtsbestel

Den Haag

Het ministerie van Justitie wil dat organisaties binnen het rechtsbestel meer gebruik gaan maken van digitale voorzieningen. Zo moet veel informatie digitaal toegankelijk worden gemaakt en zal videoconferentie ook in strafzaken worden gebruikt.

Alle rechtbanken, detentiecentra voor vreemdelingen en de grootste Huizen van Bewaring krijgen de komende jaren voorzieningen voor videoconferentie. Dat schrijft minister Hirsch Ballin vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ook op Europees niveau wordt gewerkt aan e-Justice.

In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat organisaties uit het rechtsbestel steeds vaker digitaal gegevens met elkaar willen uitwisselen. Dezelfde gegevens kunnen dan ook voor burgers en bedrijven digitaal toegankelijk worden gemaakt.

Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Rechtwijzer.nl, een door de Raad voor Rechtsbijstand ontwikkelde internetapplicatie waarbij de burger met een conflict geholpen wordt bij het vinden van de weg naar een mogelijke oplossing.

Justitie wil dat het rechtsbestel de komende jaren steeds beter digitaal toegankelijk wordt. Om dat te bereiken, zal het ministerie van Justitie in alle rechtsgebieden de wettelijke belemmeringen voor digitalisering wegnemen. Daarmee geeft Justitie richting aan de wijze waarop het rechtsbestel zich ontwikkelt.

De komende jaren zullen bijvoorbeeld regelingen voor een elektronisch proces-verbaal, voor het elektronisch verkeer met de bestuursrechter en voor het digitaal aanbrengen van een dagvaarding bij de rechter tot stand worden gebracht.

Het installeren en onderhouden van technische voorzieningen is een kostbare aangelegenheid. Niet alles kan tegelijk. Daarom worden de komende jaren gefaseerd stappen gezet op weg naar een elektronisch rechtsbestel. In samenspraak met organisaties uit het rechtsbestel wordt bepaald welke ketenprojecten prioriteit krijgen.

Videoconferentie
Een voorbeeld van een project dat prioriteit heeft gekregen, is de landelijke invoering van videoconferentie bij alle rechtbanken, alle detentiecentra voor vreemdelingen en de grootste Huizen van Bewaring. De aanleg van deze voorzieningen is al gestart. De introductie van het ‘telehoren’ in de rechtspraak voorkomt onnodig reizen van rogatoire commissies en het vervoer van gedetineerden. Vanaf 2010 zal videoconferentie ook in het strafrecht worden gebruikt, voor het eerst bij de rechtbank Arnhem.
Categorie:
Tag(s):