vrijdag, 20. november 2009 - 17:20

Kabinet schort kinderbijslag op als ouders niet meewerken

Den Haag

Ouders die zich niets aantrekken van de schriftelijke aanwijzing(en) van een gezinsvoogd terwijl hun kind onder toezicht is gesteld, lopen de kans dat de kinderbijslag voor maximaal één jaar wordt opgeschort.

De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin mee ingestemd. De mogelijkheid om de kinderbijslag op te schorten wordt toegevoegd aan een wetsvoorstel over herziening van kinderbeschermingsmaatregelen dat in juli van dit jaar bij de Tweede Kamer is ingediend. Daarin staat dat ouders de schriftelijke aanwijzing(en) van een gezinsvoogd over verzorging en opvoeding van hun kind moeten opvolgen als het onder toezicht is gesteld.
Provincie:
Tag(s):