woensdag, 9. december 2009 - 14:56

Kanteldoelen in Hengelo uit voorzorg verwijderd

Hengelo

De gemeente heeft een extra zware keuring uit laten voeren op de verplaatsbare voetbaldoeltjes die op 50 trapvelden door de hele gemeente verspreid staan. Dit naar aanleiding van het ongeval dat in het najaar met zo’n doeltje gebeurde. ‘Er is bewust gekeken naar meer zaken dan de normaal geldende veiligheidseisen’, meldt de gemeente woensdag.

De keuring
‘Jaren en jaren ging het goed. Er gebeurde wel eens iets met de doeltjes, net zoals er wel eens iets gebeurt met een schommel of glijbaan, of in het verkeer. Maar in september van dit jaar gebeurde er iets ernstigers. Een jongen van elf jaar liep verwondingen op, toen een kanteldoel op hem terechtkwam’, meldt de gemeente.

Reden voor de gemeente om een onderzoek in te stellen. Naar aanleiding van dat onderzoek besloot het college van burgemeester en wethouders om de doeltjes voorlopig te laten staan, maar als aanvulling een risico-beoordeling aan te vragen bij een onafhankelijk keuringsinstituut. Op grond van de uitkomsten zou het college een definitief besluit nemen.

Geen speeltoestel
De doeltjes zijn officieel geen speeltoestel, maar een sporttoestel. Ze hoeven dus eigenlijk ook niet te voldoen aan de zwaardere eisen voor speeltoestellen. De gemeente heeft besloten om ze tóch te laten keuren als speeltoestel. Dit heeft zij gedaan om alle risico’s zo goed mogelijk in beeld te krijgen. De doeltjes zijn niet alleen gekeurd op het gebruik waarvoor zij bedoeld zijn, maar ook op ‘te verwachten gebruik’, zoals hangen en zwaaien aan het doel.

Jeugd en spel
Spel is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Spelenderwijs leren kinderen grenzen verkennen en risico’s inschatten. In het speelbeleid van de gemeente heb je steeds te maken met de afweging tussen uitdaging en veiligheid. Die afweging is soms lastig.
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om speelplekken in te richten voor diverse leeftijdsgroepen in onze stad.

De trapvelden met verplaatsbare voetbaldoelen vallen officieel onder de voorzieningen voor twaalf jaar en ouder. De verplaatsbare doeltjes zijn populair bij de jeugd. Natuurlijk worden ze ook door jongere kinderen gebruikt. Daarom heeft de gemeente de extra, zwaardere keuring nu laten uitvoeren.

Uitslag van de keuring
In de conclusie van het rapport staat dat aanvullende maatregelen nodig zijn en dat dat mogelijk kan leiden tot een nieuw ontwerp van de doeltjes. Dit is voor het college aanleiding geweest om te besluiten de doeltjes te verwijderen.

Oplossing
Vanuit het jeugdbeleid wordt gesteld dat het belangrijk is om juist voor de leeftijdsgroep boven de twaalf sport- en spelvoorzieningen te bieden in de buitenruimte. De gemeente gaat nu kijken wat zij kan betekenen voor deze groep, die nu immers belangrijke sportvoorzieningen moet missen. Er is veel vraag naar doeltjes die verplaatsbaar zijn. Samen met de fabrikant wordt nu gekeken of er een nieuw, veiliger ontwerp gemaakt kan worden voor verplaatsbare doeltjes.

‘Lukt dat niet, dan wordt een ander oplossing gezocht. Er is geen geld om alle 50 trapvelden het komende jaar opnieuw in te richten. Om te beginnen gaat de gemeente in 2010 alvast vijf trapvelden voorzien van vaste doeltjes’, aldus de gemeente Hengelo.
Provincie:
Tag(s):