maandag, 7. september 2009 - 14:24

Karavaan schone auto's start in Lelystad

Lelystad

In de Week van de Vooruitgang, die van 14 tot 18 september wordt gehouden, rijdt een karavaan met auto's, die op schone brandstoffen rijden zoals elektrisch, aardgas en bio-ethanol, door Nederland. Dit heet de provincie Flevoland maandag laten weten.

De eerste halteplaats, op maandag 14 september, is Schouwburg Agora in Lelystad. Vanaf 16.00 uur kan men daar alles te weten komen over de voordelen van het rijden op schone brandstof. Bovendien is er de mogelijkheid een ritje te maken met een 'schoon voertuig'.

Door de klimaatproblematiek en luchtverontreiniging door fijn stof en stikstofoxiden zijn de autobranche, overheid, leasebedrijven en adviesbureaus druk bezig met het zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot vanuit het wegverkeer terug te dringen. Een van de mogelijkheden daartoe is het rijden op schone brandstoffen. Tot voor kort leek elektrisch rijden of het rijden op aardgas verre toekomstmuziek, maar vooral het rijden op aardgas is nu al een aantrekkelijke realiteit.

Autodealers Lelystad showen modellen
Om Nederlanders te informeren over de aantrekkelijke kanten van het rijden op schone brandstoffen organiseert het initiatief 'Flevoland Rijdt Schoon', een samenwerkingverband van de provincie Flevoland, vijf Flevo-gemeenten en Athlon Car Lease, in samenwerking met Het Klimaatverbond, wat een bundeling is van een groot aantal gemeenten en provincies die de klimaatproblematiek wil aanpakken, een bijeenkomst in schouwburg Agora in Lelystad.

Vanaf 16:00 uur 's middags staat een groot aantal Lelystadse dealers met auto's die op schone brandstoffen rijden op de Agorahof. Binnen in de schouwburg zijn stands en inleidingen van onder andere directeuren van TNT Post en Flevocollect die goede ervaringen hebben met het rijden op schone brandstoffen.

Gedeputeerde Anne Bliek (Klimaat en Energie) : “Vooral het rijden op aardgas wordt steeds aantrekkelijker. De uitstoot van CO2, fijn stof en stikstofoxiden is bij aardgas beduidend lager dan bij benzine, diesel of lpg. Voordeel van aardgas is dat er in ons land overal gasleidingen liggen en er komen steeds meer vulpunten waar aardgas getankt kan worden.”

Zo opende in december 2008 Hans Bol een aardgasvulpunt bij SuperTank op het industrieterrein Noordersluis in Lelystad. Naar alle waarschijnlijkheid zullen nog dit jaar aardgasvulpunten in Almere en Emmeloord verschijnen. Steeds meer automerken bieden daarnaast aardgasauto's aan. Deze zijn in de regel ietsje duurder dan benzine- of dieselauto's, maar aardgas is aan de pomp met een literprijs van circa 70 cent een stuk goedkoper.

Bovendien biedt de provincie Flevoland sinds eind september 2008 voor bedrijven en particulieren een subsidie van 1500 euro aan bij de aanschaf van een nieuwe aardgasauto. Daarmee is men na 10.000 kilometer rijden goedkoper uit. Ander voordeel is dat deze auto's straks moeiteloos kunnen rijden op biogas en waterstof. De meeste auto's hoeven hiervoor niet omgebouwd te worden.


Gratis wagenparkscan
Bedrijven of organisaties in Flevoland die willen uitzoeken of het omschakelen naar rijden op schone brandstoffen een aantrekkelijke optie is, kunnen bovendien een gratis wagenparkscan aanvragen via de website www.flevolandrijdtschoon.nl.
Provincie:
Tag(s):