maandag, 16. november 2009 - 16:14

'Kilometerheffing kan tientallen verkeersdoden per jaar schelen'

Den Haag

Het invoeren van een kilometerheffing heeft een gunstig effect op de verkeersveiligheid in Nederland. ‘Het kan, afhankelijk van de gekozen variant, een besparing van 20 tot 40 verkeersdoden per jaar opleveren’, meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) maandag.

Het invoeren van het spitstarief heeft een beperkt effect op de verkeersveiligheid. Uit de gegevens over de Randstad blijkt dat een gebiedsheffing rondom de grote steden zou kunnen leiden tot een extra besparing van circa 5 verkeersdoden op jaarbasis. Dat staat in het rapport Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit van de SWOV.

Mobiliteit daalt tot 10%
Bij Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) betaalt men niet meer voor het bezit van een auto maar voor het gebruik ervan. Per kilometer wordt afgerekend. Met ABvM wordt het bezit van de auto goedkoper, maar het daadwerkelijke gebruik duurder. Naar verwachting zal in 2020 met ABvM de mobiliteit met 6 tot 10 procent zijn gedaald.

20 tot 40 minder doden
De SWOV heeft in het rapport aan de hand van vier varianten voor ABvM een berekening gemaakt van de effecten op de verkeersveiligheid van deze maatregel in 2020. Daaruit blijkt dat het aantal verkeersdoden met 4 tot 7 procent zal dalen ten opzichte van een situatie zonder ABvM.

In absolute aantallen betekent dit op jaarbasis een besparing van 20 tot 40 verkeersdoden. De grootste besparing wordt volgens het rapport bereikt met de variant waarin de aanschafbelasting (bpm) geheel wordt afgeschaft en de kilometerprijs het hoogst is.

Minder jongeren
Ook is specifiek gekeken naar het effect van ABvM op de verkeersdeelname van jonge bestuurders. Jongeren zijn mogelijk gevoeliger voor de directe kosten van autorijden. Bovendien lopen jonge automobilisten naar verhouding een hoog risico om bij een ongeval betrokken te raken.

Uit het rapport blijkt dat er op dit moment geen reden is aan te nemen dat de invoering van een kilometerheffing een ongunstig effect zal hebben op de mobiliteit en de veiligheid van jonge automobilisten. Het blijft volgens de SWOV wel zaak om deze groep goed in de gaten te houden. Vanwege hun hogere risico kan een kleine verschuiving in mobiliteit al een grote invloed hebben op de veiligheid.

Wagenpark:Zwaarder en jonger
Het invoeren van de kilometerheffing zal - zo verwachten deskundigen - het wagenpark veranderen. Het wordt zwaarder en jonger. De aanschaf van auto’s wordt namelijk naar verhouding goedkoper. Een zwaardere auto heeft een gunstig effect op de veiligheid van de inzittenden van de auto, maar een ongunstig effect voor een minder zware tegenpartij. De SWOV verwacht dat het netto-effect op de veiligheid echter zal zijn te verwaarlozen.

Meer motoren
De invoering van de kilometerheffing kan tot gevolg hebben dat meer mensen motor gaan rijden, omdat deze volgens de huidige plannen buiten het ABvM-regime zal vallen. Motorgebruik wordt dan aantrekkelijker dan autogebruik en te verwachten is dat deze verschuiving van mobiliteit kan leiden tot enkele extra verkeersdoden per jaar.
Categorie:
Tag(s):