dinsdag, 18. augustus 2009 - 19:49

Klacht Westdorpe onterecht volgens de gemeente Terneuzen

Terneuzen

De gemeente Terneuzen wil in gesprek met de dorpsraad Westdorpe over haar klachten. De gemeente is het niet eens met de kritiek op het onderhoud van de openbare ruimte. De veegmachine veegt wekelijks de straten, de kolkenzuiger zuigt tweemaal per jaar alle straatkolken en het groenonderhoud loopt volgens het vooraf afgesproken onderhoudsplan.

De dorpsraad Westdorpe klaagt evenals vorig jaar over het onderhoud van de openbare ruimte. De dorpsraad meldt dat zij veel klachten heeft gekregen. Dit verrast de gemeente omdat zij nog geen enkele directe klacht uit Westdorpe heeft ontvangen.

Vorig jaar bleken de klachten na een goed gesprek met de secretaris van de dorpsraad eenvoudig te kunnen worden opgelost.In de nieuwe brief wordt wederom gemeld dat het onkruid kniehoog staat en dat trottoirs en goten vol met onkruiden en grassen staan die zich uitzaaien in de tuinen van bewoners.

Wethouder Bos reageert hierop: "Deze klachten vind ik niet terecht. Ja, zoals in iedere kern of wijk zijn ook in Westdorpe plaatsen te vinden waar wat onkruid te zien is. Dat zal ik niet ontkennen. Dat kunnen we gewoonweg - ook door de strengere regelgeving niet voorkomen. Maar dat betekent niet dat er overal onkruid hoog staat."Dat de gemeente het onderhoud allesbehalve links laat liggen illustreert de gemeente met voorbeelden. Zo onderhoudt er om de paar weken een ploeg medewerkers van een groenbedrijf in opdracht van de gemeente Terneuzen het groen in de kern Westdorpe. Ook de veegmachine veegt wekelijks zijn rondes in Westdorpe."Tweemaal per jaar worden alle kolken in Westdorpe schoongemaakt. De laatste kolkenronde heeft plaatsgevonden in april van dit jaar dus in het najaar zal de volgende ronde plaatsvinden. Ook dat is een normale onderhoudscyclus die in alle kernen en wijken wordt gehanteerd”.

Wethouder Bos nodigt op korte termijn de dorpsraad uit voor een persoonlijk overleg. "Ik vind het jammer dat we nu dit meningsverschil hebben. Ik wil dat zo snel mogelijk uit de wereld helpen."
Provincie:
Tag(s):