vrijdag, 4. december 2009 - 13:38

Klijnsma: geldprijs voor beste gemeentelijk armoedebeleid

Den Haag

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil gemeenten stimuleren om onderling goede voorbeelden van armoedebeleid uit te wisselen. Op die manier kunnen gemeenten gebruik maken van elkaars ervaringen bij de armoedebestrijding. ‘Klijnsma stelt hiervoor een eenmalige geldprijs van 25.000 euro beschikbaar’, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag.

Geld blijft op de plank liggen
Ook wil zij gemeenten helpen om meer burgers geld te laten aanvragen waarop zij recht hebben. Dat geld blijft nu vaak nog bij de gemeente op de plank liggen, bijvoorbeeld omdat mensen niet weten dat zij er voor in aanmerking komen.

Armoede stijgt
Dit heeft Klijnsma gezegd bij de première van een aantal korte films over gemeentelijk armoedebeleid in Den Haag. Klijnsma zei dat armoedebestrijding in Nederland de komende tijd hard nodig blijft. De werkloosheid loopt verder op. Dit zal er naar verwachting ook toe leiden dat meer mensen in armoede en schuldenproblemen belanden.

Kennis delen
Gemeenten hebben vele en uiteenlopende projecten opgezet om armoede en schuldenproblemen van inwoners aan te pakken. Er zijn veel mogelijkheden om de problemen te lijf te gaan. Om te voorkomen dat iedere gemeente zelf het wiel moet uitvinden wil Klijnsma bevorderen dat gemeenten hun ervaringen en kennis uitwisselen.

Eind 2010, aan het eind van het Europees jaar van de armoede, wordt de eenmalige stimuleringsprijs uitgereikt aan de gemeente die hierin het best is geslaagd. Het moet gaan om projecten waarbij de participatie van kinderen centraal staat. Klijnsma heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd de spelregels op te stellen. Zij wil dat het vooral een prijs van en voor de gemeenten wordt.

Daarnaast wil Klijnsma gemeenten stimuleren om het zogeheten niet-gebruik van voorzieningen verder terug te dringen. Mensen laten nogal eens geld liggen zoals bij de bijzondere bijstand of de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Zij kennen de regelingen niet, schamen zich om naar de gemeente te stappen of zien op tegen de papieren rompslomp.

Daarom stelt zij naast de geldprijs een Armoedecoalitie Gemeenten in. Doel van de Armoedecoalitie Gemeenten is een impuls te geven aan de manier waarop gemeenten zeker ook in tijden van recessie ervoor zorgen dat mensen participeren en gebruik maken van de voorzieningen waarop zij recht hebben. Klijnsma heeft de VNG gevraagd ook dit plan verder uit te werken. Hierover wordt uiterlijk 1 mei 2010 meer bekend.

Automatische kwijtschelding
De staatssecretaris benadrukte het belang dat gemeenten de kwijtschelding van lokale heffingen automatisch toekennen aan mensen die ervoor in aanmerking komen. Zo wordt het niet-gebruik verminderd. Inmiddels doen ruim 120 gemeenten dit. Volgend jaar loopt dit aantal op naar een kleine 200 gemeenten.
Provincie:
Tag(s):