donderdag, 3. september 2009 - 21:28

Koninklijke onderscheiding voor Roermondse brandweerofficier

Roermond

Donderdagmiddag 3 september 2009 is de heer Paul van de Bilt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking hiervan gebeurde door loco-burgemeester Gerard IJff. Dit heeft de gemeente Roermond donderdag bekendgemaakt.

Verdiensten
De heer van de Bilt heeft vanaf de start van de vorming van de regionale brandweer een cruciale rol gespeeld in de kwaliteitsontwikkeling van de brandweerzorg. Al in het voormalige Stadsgewest Roermond en daarna in het Gewest Midden-Limburg ontwikkelde hij een beeld hoe de brandweerzorg vorm gegeven zou moeten worden. Na de fusie van de Gewesten Noord- en Midden-Limburg in 2001 gaf hij zijn visie binnen de Veiligheidsregio verder vorm.

Specialistische taken brandweer
Hij heeft al in een vroeg stadium specialistische taken zoals ‘ongevallen gevaarlijke stoffen’ en de ‘waarschuwings- en verkenningsdienst’ regionaal verdeeld. Een unieke ontwikkeling in Nederland. Feitelijk was het een eerste regionaliseringslag nog voordat de minister met de plannen voor de vorming van veiligheidsregio’s naar buiten kwam. Ook de organisatie van een bovenlokale piketstructuur en voorlichting kwamen uit de koker van de heer van de Bilt.

Onder zijn leiding werd de Regio Noord- en Midden-Limburg de landelijke kernregio op grond van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen waarmee in deze regio een expertisecentrum ontstond dat landelijke bekendheid kreeg.

Rampenbestrijding en crisisbeheer
Als brandweerofficier heeft de heer van de Bilt verder een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheer. Ook was hij nauw betrokken bij de realisatie van een veilige A73.
Provincie:
Tag(s):