dinsdag, 11. augustus 2009 - 10:56

Koppel fraudeert voor kwart miljoen

Groningen

Een 66-jarige vrouw uit Groningen wordt ervan verdacht ruim 27 jaar lang bijstandsfraude te hebben gepleegd. Al die jaren gaf ze aan dat ze alleen woonde, terwijl ze in werkelijkheid samenwoonde met haar nu 60-jarige vriend. Deze man stond ingeschreven op het adres van zijn familie. Begin jaren negentig ontving ook hij drie jaar lang een bijstandsuitkering. Gezamenlijk hebben de man en de vrouw de gemeente Groningen voor ruim 250.000 euro benadeeld.

Na een anonieme tip is er het afgelopen jaar uitvoerig onderzoek gedaan door de Sociale Recherche Groningen. Daarbij is ondermeer gekeken naar energie- en waterverbruik en bankgegevens van het stel. Observaties tussen april 2009 en juni 2009 completeerden het beeld dat er sprake was van een gezamenlijke huishouding.

Begin juni is het stel aangehouden en gehoord door de Sociale Recherche Groningen. Ze hebben allebei bekend dat ze dit jaar 30 jaar een relatie hebben en ruim 27 jaar voor de gemeente Groningen de samenwoning hebben verzwegen.

De gemeente Groningen heeft aangifte gedaan van uitkeringsfraude en vordert een bedrag van ruim 130.000 euro terug. Daarbij is rekening gehouden met het gegeven dat de gemeente geen terugvordering doet van de periode vóór 1 juli 1997.
Provincie:
Tag(s):