zondag, 6. december 2009 - 13:07

Krediet van 2 miljoen voor Mijnwaterproject

Heerlen

De gemeenteraad van Heerlen is akkoord gegaan met een krediet van 2,4 miljoen euro voor het Mijnwaterproject. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 1 december stemde een meerderheid voor dit voorstel. De raadsleden gaven echter ook duidelijk aan in 2014 opnieuw te willen kijken hoe het staat met het project en afhankelijk daarvan te beslissen over de verdere toekomst. Ze gaan ervan uit dat er tegen die tijd twee afnemers meer zijn dan nu.

De voorstanders in de raad zijn blij met het Mijnwaterproject. Het gaat om duurzame energie en het project geniet bekendheid bij steden over de hele wereld. Het is dus goed voor het imago van de stad. De tegenstanders vinden dat de gemeente nu al moet stoppen met het project. Het kost teveel geld en het gaat nooit iets opleveren.

Ook is er kritiek op het project. Volgens de meeste raadsfracties loopt de gemeente veel risico met het project, zonder dat daar voldoende inzicht in bestaat. Bij een dergelijk groot project horen risico’s, maar die moeten met regelmatige rapportages duidelijk worden gemaakt.

Aan deze oproep is direct gehoor gegeven door een motie aan te nemen van Leefbaar Heerlen, Hart-Leers, CDA en GroenLinks. Hiermee kreeg het college de opdracht om een risico analyse te laten maken door de Rekenkamercommissie Heerlen. Daaruit moet blijken hoeveel risico de gemeente loopt met het Mijnwaterproject en op welke terreinen.
Provincie:
Tag(s):