woensdag, 4. november 2009 - 22:18

Laat je horen! in De Wolden

Zuidwolde

Gemeente De Wolden start in week 45 de campagne ‘Laat je horen’. De campagne is een uitnodiging aan inwoners om mee te denken over de inrichting van hun directe leefomgeving en de toekomst van gemeente De Wolden. Burgemeester Peter Snijders hoopt dat velen de uitnodiging oppakken: “Zo kan de gemeente beleid maken dat zo veel mogelijk inwoners past. Laat horen wat je vindt!”.

De gemeente lanceert de campagne met een ansichtkaart die zij naar alle elfduizend huishoudens stuurt. Twee weken later ontvangt iedereen een krant met een aantal concrete vragen over de toekomst van de gemeente. Posters attenderen inwoners op de uitnodiging zich te laten horen en ook internet besteedt aandacht aan de campagne. De campagne heeft het logo van een paarse megafoon. Dit logo keert terug in gemeentelijke advertenties en op de website. Ziet u het logo? Dan weet u dat uw stem gevraagd wordt.

De komende maanden richt de campagne zich op de ontwikkelingen in De Wolden tot 2030. Vragen die de gemeente met de inwoners wil beantwoorden, zijn onder meer hoe De Wolden aantrekkelijker kan worden voor jonge gezinnen, jongeren en ouderen. Het beleid dat daaruit voortvloeit, wordt vastgelegd in de structuurvisie.

In het voorjaar van 2010 richt de campagne zich op de directe woonomgeving van de inwoners van de gemeente De Wolden. Tot 2013 wordt per dorp een dorpsvisie ontwikkeld. Dorpsvisies geven de meningen en ideeën van inwoners over de concrete invulling van hun leefomgeving. In een later stadium valt ook de ontwikkeling van de Woonvisie onder de campagne. Een woonvisie legt vast waar er wat gebouwd mag worden. Tot slot wordt de wijze waarop inwoners invloed kunnen uitoefenen op het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) via de campagne gecommuniceerd.

De campagne loopt tot medio 2010 en vloeit voort uit het programma De Ontmoeting. De Ontmoeting heeft als doel beleid dat gelijktijdig wordt ontwikkeld, integraal op elkaar af te stemmen.
Provincie:
Tag(s):