donderdag, 5. november 2009 - 21:55

Landhoofd Kerkhofsbrug binnenstad Meppel blootgelegd

Meppel

Bij de werkzaamheden in het kader van de Facelift voor het centrum van Meppel is de aannemer op de fundering van de voormalige Kerkhofsbrug in de Hoofdstraat gestuit. Het is nog onbekend hoe oud deze resten zijn. Een archeoloog heeft de resten in kaart gebracht, verder zijn de resten deels gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe riolering.

De oudste vermelding van een brug in Meppel dateert van 1414, dit was een houten brug over de Wetering nabij de kerk van Meppel. In 1496 wordt gesproken over een stenen brug op deze plaats, wat voor die tijd zeer bijzonder is. Vanwege het toenemende belang voor de scheepsvaart van deze verbinding is deze brug later vervangen door een houten ophaalbrug, de zogeheten Kerkhofsbrug. De resten dateren dus vermoedelijk uit de periode tussen de 17e en 19e eeuw.

Het stuk gracht van halverwege het Kerkplein tot en met de Prinsenstraat is in 1917 gedempt. In die tijd is de gracht vol zand gestort en heeft men het landhoofd laten zitten. Deze is nu bij de rioleringswerkzaamheden weer tevoorschijn gekomen. Het gevonden deel van het landhoofd is door een archeologe in kaart gebracht en moest deels gesloopt worden om plaats te maken voor de riolering. De rest blijft onder de grond liggen.
Provincie:
Tag(s):