woensdag, 23. december 2009 - 19:51

Laura mag bij haar vader blijven wonen

Utrecht

Het 14-jarige meisje Laura, dat van plan is een solozeiltocht rond de wereld te gaan maken, mag bij haar vader blijven wonen. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag bepaald.

Bureau Jeugdzorg had aan de rechtbank verzocht het meisje uit huis te laten plaatsen. De rechtbank ziet op dit moment echter geen noodzaak om Laura uit huis te plaatsen.

Volgens Bureau Jeugdzorg zijn er verschillende signalen dat het niet goed gaat met het meisje en neemt de vader daarin onvoldoende zijn verantwoordelijkheid.

De rechtbank zag zich voor de vraag gesteld of uithuisplaatsing noodzakelijk is voor de verzorging en opvoeding van Laura. Dit is het in de wet gesteld criterium voor uithuisplaatsing.

Laura is eind oktober 2009 door de rechtbank onder toezicht gesteld. Deze ondertoezichtstelling is bedoeld om te voorkomen dat het meisje onvoldoende voorbereid aan haar solozeiltocht begint. De rechtbank heeft in haar beschikking van oktober een aantal voorwaarden opgenomen, waaraan Laura moet voldoen voordat zij op reis mag gaan.

Op de zitting van vandaag is gebleken dat Bureau Jeugdzorg en de vader niet tot samenwerking hebben kunnen komen over het opstellen van een plan van aanpak ter realisering van deze voorwaarden. Laura is hierdoor in een neerwaartse spiraal geraakt.

Tijdens de zitting zijn vandaag afspraken gemaakt tussen de ouders — met name de vader — en Bureau Jeugdzorg. De vader en Bureau Jeugdzorg hebben stappen gezet om te komen tot een constructieve samenwerking. Bij de rechtbank is vertrouwen ontstaan dat alsnog een samenwerking tot stand kan komen waarin het belang van Laura centraal staat en de neerwaartse spiraal doorbroken wordt. De rechtbank ziet daarom op dit moment geen noodzaak om Laura uit huis te plaatsen.
Provincie:
Tag(s):