woensdag, 4. november 2009 - 21:28

Leerlingen beter op weg helpen bij maken keuzes voor loopbaan

Emmen

Gemeente Emmen start met een pilot voor een Multimediaal Educatief Centrum. In dit centrum krijgen leerlingen antwoord op vragen die zij hebben. Vragen die gaan over hun loopbaan en beroepskeuzemogelijkheden.

In het centrum komen het bedrijfsleven en de scholen samen. Het centrum maakt onder andere multimediale producties (bedrijfspresentaties) voor de deelnemende bedrijven. In deze presentaties maken leerlingen kennis met welke mogelijkheden die bij het bedrijf aanwezig zijn, voor werk, opleiding dan wel stages. Gemeente Emmen financiert de pilot samen met de provincie Drenthe. Deelnemende bedrijven zijn Leveste en Landes. Het ROC Drenthe en het Esdal College zijn de deelnemende scholen aan de pilot.

Het Multimediaal Educatief Centrum helpt leerlingen met educatieve programma’s bij loopbaanoriëntatie. Het multimediale centrum gaat scholen begeleiden bij de implementatie van het materiaal in het lesprogramma van de scholen. Het centrum adviseert en begeleidt scholen, intermediaire organisaties en bedrijven bij beroepsoriëntatie via multimediaproducties. Het ligt in de bedoeling om van de bedrijven in dit project een bedrijfspresentatie te maken.

Het centrum is een instrument voor kennisuitwisseling tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en (lokale)overheid. Deze kennisuitwisseling is digitaal beschikbaar voor alle leerlingen en voor bedrijven. Het project kan daarnaast voor werkzoekenden een hulpmiddel zijn bij het vinden van werk.

De pilot mondt uit in twee bedrijfsfilms en digitale presentaties voor websites en gebruik op locaties. De hieruit voorvloeiende resultaten zijn bepalend voor de gemeente Emmen om door te geaan met het educatief centrum. Met goed resultaat steunt de gemeente het centrum dan voor drie jaar. Daarna dient het centrum financieel op eigen benen te staan.
Provincie:
Tag(s):