zondag, 13. december 2009 - 16:01

Leerplichtambtenaren controleren op luxeverzuim in Kampen

Kampen

Met ingang van de kerstvakantie gaan de leerplichtambtenaren van de gemeente Kampen op verschillende scholen in de gemeente Kampen, dus ook op de scholen in de buitengebieden, controleren op luxeverzuim. Dit heeft de gemeente laten weten.

Luxeverzuim
Luxeverzuim is een overtreding van de Leerplichtwet. Hieronder wordt verstaan, dat een leerling direct voor en/of na een schoolvakantie niet aanwezig is op school, omdat ouders besluiten om eerder of langer op vakantie te gaan buiten de gewone schoolvakanties zonder hiervoor toestemming te hebben van de schooldirecteur of van de leerplichtambtenaar.

De directies van de scholen hebben ouders onlangs via de nieuwsbrieven van de scholen gewaarschuwd dat luxeverzuim niet toegestaan is. Eén dag eerder of langer op vakantie kan dus al tot gevolg hebben dat de ouders een proces-verbaal van de leerplichtambtenaar krijgen.
Provincie:
Tag(s):