woensdag, 12. augustus 2009 - 18:16

Leeuwarden krijgt €684.000 stimuleringsbijdrage woningbouw

Leeuwarden

Minister Van der Laan (WWI) heeft Leeuwarden €684.000 toegekend voor het stimuleren van 5 woningbouwprojecten. De bijdrage, voor in totaal 104 woningen, is bedoeld om een verdere teruggang in de woningproductie als de werkgelegenheid te beperken. De gehonoreerde projecten zijn 12 woningen in Bilgaard, 40 appartementen op het Zaailand en 52 woningen in het eerste buurtschap Techum in De Zuidlanden. Samen met het eerder gehonoreerde project pakhuis Hartelust ontvangt Leeuwarden vanuit de versnellingsgelden tot dusver ruim € 1.5 miljoen.

Na deze ronde toekenningen volgen nog twee financieringsrondes. Hiervoor zal Leeuwarden opnieuw plannen indienen.
De bijdrage vormt een welkome aanvulling op het maatregelenpakket, dat in juni door het Platform Aanpak Woningmarkt Leeuwarden (PAWL) is opgesteld. Dit platform is een samenwerkingsverband tussen gemeente, makelaars, ontwikkelaars, corporaties, zorgaanbieders en banken om de nieuwbouw in Leeuwarden op gang te houden.
Provincie:
Tag(s):