dinsdag, 3. november 2009 - 11:35

Lelystad Airport kan zich ontwikkelen tot zakenluchthaven

Lelystad

Lelystad Airport kan zich de komende jaren gaan ontwikkelen tot aantrekkelijke luchthaven voor zakenverkeer. Minister Eurlings en Cramer hebben het aanwijzingsbesluit goedgekeurd waarmee de luchthaven een vergunning heeft gekregen voor verlenging van de start- en landingsbaan naar 2.100 meter.

De baanverlenging komt aan de orde op het moment dat de economie aantrekt en de eigenaar, Schiphol Group, beslist tot investeringen. Tot die tijd krijgt Lelystad Airport een grotere geluidscontour om zich met de bestaande baanlengte van 1.250 meter te ontwikkelen tot ‘business airport’.

Grotere geluidscontour
Met de ruimte en de mogelijkheden die de ministers met het aanwijzingsbesluit bieden, kan Lelystad Airport zich al op korte termijn ontwikkelen tot een zakenluchthaven waarbij ook toestellen met 50 tot 70 zitplaatsen kunnen worden ingezet. Daarvoor krijgt de luchthaven voor de periode tot aan de komst van een verlengde baan een tijdelijke geluidscontour die groter is dan de huidige geluidszone om een rendabele exploitatie en de verdere ontwikkeling van het vliegveld mogelijk te maken. Pas op het moment dat de verlengde baan in gebruik wordt genomen gaat de uiteindelijke geluidszone gelden. Vanaf dat moment kunnen ook vluchten met grotere vliegtuigen zoals de Boeing 737 en Airbus 320 plaatsvinden, waarbij maximaal 5.000 vliegtuigbewegingen met dit type vliegtuigen mag worden uitgevoerd. Met dit besluit kan Lelystad Airport zich bij de bestaande baanlengte al ontwikkelen tot een volwaardige zakenluchthaven en wordt de omgeving beschermd tegen ‘oneigenlijk’ gebruik van de geluidscontour die bestemd is voor de grotere vliegtuigen.

Linksom Route

In het aanwijzingsbesluit kiezen de ministers voor een ‘linksom’ uitvliegroute (ten oosten van Lelystad Airport en Lelystad) in plaats van een route over de Oostvaardersplassen. De ministers hebben met dit besluit het advies van de commissie m.e.r gevolgd. Deze route is het meest milieuvriendelijk omdat de route over de Oostvaardersplassen kan leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van dit Natura 2000 gebied.

De vliegroutes worden nog vastgesteld in de Regeling luchtverkeersdienstverlening. Bij de totstandkoming daarvan zal de omgeving geconsulteerd worden.
Provincie:
Tag(s):