vrijdag, 4. september 2009 - 14:30

Lesje fietsparkeren studenten bij nieuwe dubbellaags stallingen

Zwolle

Juist op tijd voor het nieuwe studie- en schooljaar zijn deze week bij het station in Zwolle 580 extra fietsenstallingen opgeleverd. In samenwerking met ProRail zet de gemeente al enige tijd in op het tegengaan van ‘wildparkeren’ door fietsers bij het station. De extra stallingen maken deel uit van die aanpak.

De nieuwe, extra stallingen staan langs de Hanzelaan en de Westerlaan. Het gaat om genoemde etagerekken, waarin dubbellaags fietsen gezet kunnen worden. Het voordeel van de etagerekken is dat er meer fietsen op een beperkte ruimte gestald kunnen worden. In de fietsenstalling aan de Pletterstraat in het centrum van Zwolle is eerder al ervaring opgedaan met fietsparkeren op twee niveaus.

Al enige jaren worden fietsen die wekenlang onbeheerd bij het station staan verwijderd door medewerkers van de Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC). Uitgangspunt daarbij is dat met name fietsen die voor onveilige situaties zorgen - omdat ze bijvoorbeeld een doorgang blokkeren – worden weggehaald.

Bij de officiële ingebruikname van de etagerekken heeft verkeerswethouder Janco Cnossen studenten een lesje ‘fietsparkeren’ gegeven bij de rekken, samen met regiodirecteur Cees de Vries van ProRail. De wethouder wijst erop dat fietsers, niet alleen bij het station, hun verantwoordelijkheid moeten nemen door hun fiets op de daarvoor bedoelde plekken te stallen.

De afgelopen tijd zijn er in Zwolle ruim 1250 extra stallingplaatsen bij gekomen. Desondanks blijft de vraag naar fietsenrekken dicht bij het station en in het hart van de binnenstad groot. Wethouder Cnossen laat nu onderzoeken of alle maatregelen van de afgelopen jaren voldoende zijn geweest en hoe in de toekomst geanticipeerd kan worden op de populariteit van fietsen in Zwolle.

Belangrijk uitgangspunt daarbij blijft sowieso een ondergrondse parkeergarage aan de Melkmarkt. Naast het creëren van extra stallingplekken - bijvoorbeeld aan de Potgietersingel - zal de gemeente op korte termijn ook extra inzetten op handhaving van de parkeerregels voor fietsers.
Provincie:
Tag(s):