maandag, 13. juli 2009 - 10:24

Libellen profiteren van schoner water

Het gaat de laatste jaren goed met de libellen in ons land. De meeste soorten nemen toe of blijven stabiel. Vooral de soorten van beken en vennen doen het goed. Er zijn echter ook soorten die afnemen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS

Een van de redenen dat het goed gaat met de libellen is de verbetering van de waterkwaliteit in onze beken en vennen. Schoner water betekent een toename van water- en oeverplanten. De grotere variatie in water- en oeverbegroeiing heeft een positief effect op de meeste libellensoorten. Naast verbetering van de waterkwaliteit kan ook de verandering van het klimaat een oorzaak zijn voor het toenemen van een aantal libellensoorten.

Voor soorten die kenmerkend zijn voor beken, zoals bosbeekjuffer, weidebeekjuffer en blauwe breedscheenjuffer is schoner water gunstig. Een aantal libellen van vennen neemt zelfs sterk toe, zoals koraaljuffer, tengere pantserjuffer en smaragdlibel. Naast verbetering van de waterkwaliteit, speelt ook de afname van de verzuring een rol.

Een aantal soorten gaat echter achteruit. Dat zijn juist de vier soorten die vooral vóórkomen in sterk verzuurde vennen, zoals de zwarte heidelibel, gewone pantserjuffer, viervlek en watersnuffel.
Categorie:
Tag(s):