woensdag, 11. november 2009 - 12:02

llegale wapens en munitie aangetroffen bij café

Brunssum

Bij de doorzoeking van een café met woonhuis in de Heufkestraat in Brunssum heeft de politie dinsdagavond 4 illegale vuurwapens en een partij illegale munitie in beslag genomen. Aangezien de cafébaas over een vergunning voor het voorhanden hebben van vijf vuurwapens beschikte, zijn ook deze in beslag genomen, waarmee het totaal op negen in beslag genomen vuurwapens komt.

De politie viel het café binnen omdat vermoed werd dat zich in het pand verdovende middelen, illegale wapens en mogelijk ook explosieven zouden bevinden, meer in het bijzonder handgranaten. Het Explosieven Opruimings Commando van de Koninklijke Landmacht werd daarom ingeschakeled, maar handgranaten werden niet aangetroffen. Ook werden geen verdovende middelen gevonden. In totaal namen 15 personen aan de doorzoeking deel, evenals twee uit Nunspeet overkomen explosievenhonden van het Korps Landelijke Politie Diensten. De cafébaas is niet aangehouden. Hij wordt vandaag gehoord op het politiebureau.
Provincie:
Tag(s):