woensdag, 28. oktober 2009 - 8:48

Lokaal ondernemerschap groeit stevig

Den Haag

Het ondernemerschap in de aandachtswijken groeit stevig. Dat blijkt uit een onderzoek van EIM in opdracht van staatssecretaris Frank Heemskerk.

‘Economische groei in de aandachtswijken is belangrijk omdat het zorgt voor nieuwe banen en een nieuw toekomstperspectief. Ondernemingen stimuleren ook de leefbaarheid door investeringen in bedrijfspanden, voorzieningen en de omgeving,’ aldus Heemskerk.

Volgens het onderzoek van EIM is de ondernemersquote (maatstaf voor het ondernemerschap) voor alle 40 aandachtswijken in 2009 6,3%. In 2007 was dit nog maar 5,4%. Ten opzichte van 2007 is de ondernemersquote van de aandachtswijken dan ook sneller toegenomen dan die van Nederland als geheel. De wijken met de hoogste ondernemersquote in 2009 zijn achtereenvolgens Amsterdam Oost (10,1%), Bos en Lommer in Amsterdam (9,8%) en Klarendal in Arnhem (8,6%). De grootste stijger is de wijk Transvaal in Den Haag op de voet gevolgd door de Haagse Schilderswijk. In de wijk Transvaal waren bijvoorbeeld in 2007 nog 522 ondernemers en in 2009 waren dit er 764, een stijging van 46,4%.

Heemskerk: ‘Zowel het Rijk als gemeenten investeren in de lokale economie. Economische Zaken stimuleert de lokale economie onder andere door het verstrekken van microfinanciering. Hiermee bieden we starters en doorstarters betere kansen op krediet. Met bijvoorbeeld de Veiligheidsscan Kleine Bedrijven kunnen ondernemers hun bedrijf testen op veiligheid. Ook verstrekken we subsidies om bedrijven echt veiliger te maken. Tenslotte wordt via de regeldruk aanpak bureaucratie verminderd en publieke dienstverlening verbeterd. Dit draagt allemaal weer bij aan een positiever ondernemersklimaat en het groeiende ondernemerschap in de wijken.’
Categorie:
Tag(s):