maandag, 31. augustus 2009 - 10:14

LTO achter maatregelen om Q-koorts onder controle te krijgen

Den Haag

LTO Nederland ondersteunt de extra maatregelen die de ministers Klink (VWS) en Verburg (LNV) vanmorgen hebben aangekondigd om verdere verspreiding van Q-koorts tegen te gaan. ,,Het belang van de volksgezondheid staat uiteraard voorop, maar door de maatregelen mag de continuïteit van geitenbedrijven niet in het geding komen”, zegt Jan van Lokven, voorzitter van de LTO vakgroep Geitenhouderij.

Van Lokven hoopt dat de lopende vaccinatiecampagne voor een trendbreuk zorgt en in combinatie met een reeks hygiënemaatregelen zal leiden tot steeds meer ziektevrije bedrijven. In het gebied waar de ziekte heerst (Oost-Brabant en aangrenzende delen van Utrecht, Gelderland en Limburg) is vaccinatie van alle melkgeiten en melkschapen op bedrijven met meer dan vijftig dieren verplicht. Voor andere provincies waar de ziekte voorkomt, zoals Limburg en andere delen van Overijssel en Utrecht, is het niet verplicht om de dieren te enten. Voor deze regio’s komen binnenkort extra vaccins beschikbaar.

Op basis van een eerder vorig jaar gehouden tankmelkonderzoek wordt geschat dat ongeveer 70 procent van de bedrijven met melkgeiten en melkschapen vrij is van Q-koorts. Komend najaar gaat een nieuw tankmelkonderzoek van start om meer te weten te komen over de verspreiding van de ziekte en de beheersing ervan. LTO vindt dit een goede stap om de ziekte binnen enkele jaren onder controle te krijgen.

Van Lokven is van mening dat door de vervoersbeperkingen bedrijven in de problemen kunnen raken: ,,De schade en lasten mogen niet eenzijdig op de geitenhouders worden afgewenteld. Daarom is nader overleg nodig met beide departementen om de gevolgen van de nu genomen maatregelen te bespreken.”

LTO-bestuurder Toon van Hoof (diergezondheid en dierziektebestrijding) spreekt van een evenwichtig pakket aan maatregelen. Hij is opgelucht dat niet tot drastischer ingrepen is besloten. ,,Omdat over de verspreiding van de ziekte nog relatief weinig bekend is, moeten eerst meer gegevens op tafel komen. Uitgangspunt moet zijn vooral die maatregelen door te voeren die ook op korte termijn effect sorteren.”

Van Hoof is met beide ministers van mening dat aanvullende onderzoeken hard nodig zijn om de ziekte beheersbaar te krijgen. ,,Achter lopend en nieuw onderzoek moet wel de grootst mogelijke vaart worden gezet. We hebben immers snel resultaten nodig om de juiste aanpak en strategie voor de bestrijding van deze ziekte te kunnen kiezen.”
Provincie:
Tag(s):