dinsdag, 27. oktober 2009 - 13:17

Luchtvaart in provincie Utrecht aan banden

Utrecht

Provinciale Staten vinden het belangrijk dat de eventuele overlast van particuliere of zakelijke helihavens zo veel mogelijk beperkt wordt.

Dat is één van de redenen waarom zij maandag 26 oktober instemden met de Luchtvaartnota van de Provincie Utrecht. De provincie is sinds kort bij wet bevoegd om regelgeving ten aanzien van niet-nationale luchtvaartterreinen op te stellen.

Een meerderheid van Provinciale Staten was tevreden met de Luchtvaartnota van de provincie Utrecht die besproken werd tijdens de vergadering op maandag 26 oktober. De provincie heeft de wettelijke taak om regels op te stellen voor niet-nationale luchtvaartterreinen. Deze taak is door het Rijk aan de provincie overgedragen. De meeste partijen denken dat met de nota de overlast van eventuele particuliere of zakelijke helihavens voor omwonenden zo goed mogelijk beperkt wordt en dat andere ongewenste effecten van luchtvaart in onze provincie zo veel mogelijk uitgebannen worden.

Een motie werd aangenomen waarin bepaald werd dat, wanneer Gedeputeerde Staten het voornemen hebben gemotoriseerde luchtvaart, door middel van een vergunning, toe te staan binnen een straal van 500 meter in horizontale richting van een woning, anders dan van voor hulpdiensten, de toestemming van Provinciale Staten vereist is.

Alle partijen, met uitzondering van Mooi Utrecht en de Partij voor de Dieren, stemden in met de Luchtvaartnota Provincie Utrecht.
Provincie:
Tag(s):