maandag, 3. augustus 2009 - 9:43

Luchtvervoer in het eerste kwartaal van 2009 weer fors gedaald

Den Haag

Het transport via de Nederlandse luchthavens is in het eerste kwartaal van 2009 verder gedaald. Het totale gewicht aan vervoerde goederen kwam 27 procent lager uit dan in het eerste kwartaal van 2008, terwijl het aantal passagiers met 13 procent verminderde.

Sinds de tweede helft van 2008 neemt het vervoer via de lucht af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

China, VS, Verenigde Arabische Emiraten en Japan: forse daling
De daling van het luchtvrachtvervoer komt voor een groot deel voor rekening van het transport van en naar China (-43 procent). Ook het goederenvervoer van en naar de Verenigde Staten (-28 procent), de Verenigde Arabische Emiraten (-19 procent) en Japan
(-34 procent) namen fors af.

Kenia: opvallende stijging

Een opvallende stijger is Kenia. In het eerste kwartaal was het vervoerde gewicht van en naar dit land 22 procent hoger dan een jaar eerder. Het gaat daarbij voornamelijk om de aanvoer van landbouwproducten, vooral snijbloemen.
Categorie:
Tag(s):