maandag, 10. augustus 2009 - 20:43

Maaseikerweg in Weert wordt veiliger

Weert

Brede rode fietsstroken, aparte parkeervakken en op twee plaatsen middengeleiders. Daarmee willen burgemeester en wethouders van de gemeente Weert het binnen de ringbaan gelegen drukke stuk Maaseikerweg verkeersveiliger te maken. B&W vragen de gemeenteraad daarvoor een bedrag van ruim 200.000 euro uit te trekken. Na goedkeuring door de raad, wordt zo mogelijk nog dit jaar met het aanleggen van de voorzieningen begonnen.

Het gaat om het stuk Maaseikerweg tussen het spoorwegviaduct en de Ringbaan-Zuid. Een weggedeelte waar zich regelmatig verkeersonveilige situaties voordoen. Zo rijdt het gemotoriseerde verkeer er met te hoge snelheid. In combinatie met het feit dat veel verkeer (vooral veel fietsverkeer) van de weg gebruik maakt en er auto’s op de rijbaan geparkeerd staan, maakt dat de Maaseikerweg risicovol. Metingen hebben uitgewezen dat per dag ongeveer 10.000 motorvoertuigen van deze weg gebruik maken. Voor nogal wat scholieren is het de weg naar school en terug.
Provincie:
Tag(s):