vrijdag, 4. december 2009 - 19:08

Maastricht pakt verkeersoverlast Bogaardenstraat aan

Maastricht

De gemeente gaat extra verkeersborden plaatsen in de omgeving van de Bogaardenstraat om parkeeroverlast tegen te gaan. In de week van 7 december worden aan beide zijden van de Bogaardenstraat borden geplaatst ‘inrijden voor motorvoertuigen verboden’.

Ook worden borden geplaatst op de Maagdendries ‘verplichte rijrichting rechtdoor’. Hiermee wordt geprobeerd het onwenselijke parkeerverkeer zoveel mogelijk uit de wijk te weren. In de wijk is alleen parkeren met een vergunning mogelijk. Dit wordt aangegeven met de gebruikelijke blauwe borden. Veel stadsbezoekers parkeren hier toch hun auto en veroorzaken zo overlast.

De plaatsing van de extra verkeersborden is het resultaat van een informatieve bijeenkomst tussen buurtbewoners en wethouder Hazeu eind september 2009.
Provincie:
Tag(s):