zondag, 13. december 2009 - 11:54

Marine blijft actief in Somalische wateren

Den Haag

Commandeur Pieter Bindt heeft zaterdag aan boord van Hr.Ms. Evertsen het commando over de operatie Atalanta overgedragen aan de Italiaanse commandeur Giovanni Gumiero. Bindt gaf de afgelopen vier maanden leiding aan deze EU-missie, die zich richt op de bestrijding van piraterij in de wateren rond Somalië

Het Nederlandse fregat kwam de afgelopen maanden meermalen in actie tegen piraterij. Zo hield de Lynx-boordhelikopter een scheepje met piraten tegen waarna een Noors fregat hen kon ontwapenen. Ook assisteerde de Evertsen de bemanning van het koopvaardijschip Irene E.M., nadat het was vrijgelaten door piraten en beschermde zij koopvaardijschepen en schepen die voedseltransporten uitvoerden voor het World Food Programme. De bemanning van de Evertsen verleende meermalen hulp aan kleine scheepjes die in moeilijkheden waren gekomen.

De Europese Unie (EU), is binnen de Atalanta-missie verantwoordelijk voor de overdracht van de piraten, onderhandelt met landen in de regio voor opname en vervolging. Tot op heden is het de EU niet gelukt een geschikt land voor opvang te vinden. Dit betekent dat Hr.Ms. Evertsen in het gebied moet blijven, totdat een oplossing is gevonden. De Evertsen blijft daarom deel uit maken van operatie Atalanta totdat de piraten kunnen worden overgedragen.
Provincie:
Tag(s):