maandag, 14. december 2009 - 13:10

MCL houdt hartfalenpatiënten thuis onder controle

Door toepassing van een innovatief automatiseringssysteem kan het Hartcentrum Friesland in het MCL voortaan patiënten met hartfalen thuis onder controle houden. Op 7 december vond de start van het project plaats. In samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar begint een pilot, waarbij honderd patiënten met hartfalen kunnen worden voorzien van ICT Guided Telezorg.

Bij patiënten met hartfalen heeft het hart een onvoldoende 'pompfunctie' om onder alle omstandigheden het lichaam en de organen van voldoende bloed te voorzien. Hartfalen, een chronische aandoening, wordt veelal veroorzaakt door een hartinfarct, maar ook door andere aandoeningen. Het is belangrijk om een aantal functies van deze patiënten goed in de gaten te houden.

Schommelingen in de bloeddruk en gewichtsverandering kunnen aanwijzingen zijn voor mogelijke problemen. Nu moet de patiënt thuis op een lijst zijn gewicht bijhouden. Tijdens de regelmatige bezoeken van een patiënt aan de hartfalenpoli worden deze problemen nu vastgesteld. Door ICT Guided Telezorg kunnen deze gegevens dagelijks worden gecontroleerd.

Voor de hartfalenpatiënt is het gebruik van ICT Guided Telezorg erg gemakkelijk. De patiënt krijgt een speciale weegschaal en een volautomatische bloeddrukmeter mee naar huis. Van de patiënt wordt verwacht zich dagelijks te wegen en dagelijks de bloeddruk te meten. Daarnaast kunnen via een monitor vragen worden beantwoord. Bijvoorbeeld over het activiteitenpatroon van de patiënt, of over eventuele klachten.

De gegevens gaan via een GPRS-verbinding naar de afdeling cardiologie in het MCL. De gegevens worden automatisch beoordeeld. Als er aanleiding is, slaat het Disease Management System alarm. Vaak kan de hartfalenverpleegkundige al binnen het kwartier contact opnemen met de patiënt en zonodig na overleg met de cardioloog aanpassingen van de behandeling voorstellen.

Richard van der Veer, projectleider in het MCL en Kees Jan de Vries, coördinerend cardioloog: 'Samen met de hartfalenverpleegkundigen houden we hartfalenpatiënten in het MCL natuurlijk heel goed onder controle, maar als er tussen ziekenhuisbezoeken door problemen bij de patiënt ontstaan, dan worden die vaak niet opgemerkt. Soms kunnen dergelijke problemen wel leiden tot klachten voor de patiënten en zelfs tot ziekenhuisopname. Met ICT Guided Telezorg kunnen we een vermindering bewerkstelligen van een derde van het aantal patiënten dat opnieuw opgenomen moet worden. Het aantal hartfalenpatiënten dat onverwacht op de SEH beland kan zelfs halveren.. Het ziekenhuis komt met deze apparatuur als het ware naar de patiënt. Het is een innovatie die mede mogelijk wordt gemaakt door De Friesland Zorgverzekeraar, en we zijn blij dat we dit straks aan de Friese patiënten kunnen bieden. Het systeem is elders in Nederland een aantoonbaar succes, waarmee hartfalenpatiënten beter zelfstandig kunnen functioneren en het aantal ziekenhuisopnamen wordt beperkt.'

Het MCL verwacht begin februari 2010 de eerste patiënten te voorzien van de apparatuur die bij deze controlemethode hoort en patiënt op afstand in de gaten te houden.
Provincie:
Tag(s):