zaterdag, 31. oktober 2009 - 16:00

ME-busen onder begeleiding naar Denemarken

De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) begeleidt dinsdag 3 november 2009 dertien Nederlandse ME-bussen van Driebergen naar Nieuweschans. Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) verzamelde deze voertuigen bij de Nederlandse politie ten behoeve van de Deense Politie. De politie in Kopenhagen zet deze voertuigen in tijdens de klimaatconferentie in december.

Maandag arriveren 13 Deense politiemedewerkers in Nederland om de volgende dag de ME-voertuigen over de weg naar Denemarken te rijden. De Unit Motor Ondersteuning van het KLPD zal deze stoet ’s ochtends met een aantal motorrijders begeleiden van Driebergen naar Nieuwe Schans. Bij de grensovergang zal de Duitse politie deze begeleiding verder overnemen.

De Deense politie heeft haar mobiele eenheid naar Nederlands model ingericht. Een officieel verzoek van de Deense autoriteiten aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties leidde tot een inzamelingsactie van ME groepsvoertuigen bij de Nederlandse politie. De voertuigen zullen tijdens de bijeenkomst van de VN van 7 tot en met 18 december 2009 in Kopenhagen worden ingezet, waarna ze weer terugkomen naar Nederland.

Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) is sinds 2008 beheersmatig ondergebracht bij het KLPD. Het LOCC draagt zorg voor de landelijke coördinatie van de operationele inzet tijdens rampen, calamiteiten en grootschalige evenementen.
Provincie:
Tag(s):