dinsdag, 24. november 2009 - 9:43

Medewerkers TNT: behoud arbeidsvoorwaarden!

Amsterdam

Een overgrote meerderheid van de TNT-leden van ABVAKABO FNV heeft zich in een referendum uitgesproken voor behoud van het huidige arbeidsvoorwaardenpakket en een loonsverhoging, waarbij gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn. Vakbondsbestuurder Peter Wiechmann is blij dat de leden een duidelijk signaal hebben afgegeven waarop de bond zijn cao-inzet kan baseren.

De leden van ABVAKABO FNV wezen in maart een principeakkoord van de hand waarin een forse verslechtering van de arbeidsvoorwaarden werd voorgesteld in ruil voor een werkgelegenheidsgarantie van drie jaar. ABVAKABO FNV zag hierna geen mogelijkheid om de onderhandelingen te heropenen. TNT kondigde daarna aan 11.000 werknemers in de laagste schalen te willen ontslaan. Het bedrijf, zo meende de directie, was als gevolg van de dalende postvolumes en toegenomen concurrentie genoodzaakt om ernstig te snijden in de kosten.

De gezamenlijke vakbonden twijfelden aan de cijfers die ten grondslag liggen aan de reorganisatieplannen van TNT en lieten afgelopen zomer twee onderzoeken uitvoeren. De bonden waren niet blij met de uitkomsten, maar konden niet om de waarheid heen: snijden in de kosten is noodzakelijk. Op basis daarvan zagen de bonden twee mogelijkheden voor de cao:

1. Inleveren van arbeidsvoorwaarden in ruil voor een garantie dat iedereen van werk naar werk begeleid zal worden.
2. Geen cao-verslechtering, waarbij gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn.

In een referendum konden de leden zich uitspreken voor een van de twee opties. 64 procent van de leden koos voor optie twee. Peter Wiechmann, vakbondsbestuurder voor TNT bij ABVAKABO FNV: "Onze leden geven met deze uitslag een duidelijk signaal over de richting die wij op moeten gaan. Op basis hiervan bepalen we een cao-inzet waarover we met TNT om tafel gaan."

Wiechmann waarschuwt voor teveel optimisme. "De onderhandelingen worden loodzwaar. Niet alleen omdat TNT en de bonden nog steeds mijlenver van elkaar af staan. Ook vanwege allerlei niet te tolereren praktijken op de werkvloer. De reactie van TNT op de wanpraktijken is verre van adequaat en ook dat komt op de cao-tafel terug. De kans is levensgroot dat de vakbonden en TNT-medewerkers elkaar de komende maanden nog hard nodig zullen hebben wanneer acties voor een goed resultaat noodzakelijk zijn."
Categorie:
Tag(s):