woensdag, 9. september 2009 - 21:57

Meer geld tegen eergerelateerd geweld in Hengelo

Hengelo

Er komt in Hengelo meer aandacht voor het bestrijden van eergerelateerd geweld. De gemeente ontvangt van minister Van der Laan 80.000 euro voor de lokale preventieve aanpak en 60.000 euro voor de scholenaanpak, samen met Enschede en Almelo. Ze zijn daarmee voortrekker in de lokale aanpak.

Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) wil dat gemeenten in hun lokale aanpak van eergerelateerd geweld actief de contacten en samenwerking gaan versterken tussen lokale instanties en migranten- en vluchtelingengroepen die zich inzetten voor de preventie en bestrijding van eergerelateerd geweld.

Onbekendheid staat hulp in de weg
Uit onderzoek blijkt dat de afstand tussen mogelijke risicogroepen en slachtoffers, en instanties groot is. Gebrek aan wederzijdse bekendheid, contact en vertrouwen kan een effectief bereik van risicogroepen, preventie en hulp aan slachtoffers in de weg staan.

Met migranten en onderwijs
Afspraken over samenwerking en een gezamenlijke inzet moeten bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Gemeenten kunnen met lokale organisaties en migrantengroepen prioriteiten te benoemen voor de samenwerking in de aanpak. In de gemeenten Den Haag, Deventer en Hengelo komt bovendien een aanpak die gericht is op inzet van lokale onderwijsinstellingen.

Tien gemeenten
Eerder heeft het rijk al afspraken gemaakt met de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Almelo over een integrale aanpak van eergerelateerd geweld. Het totaal aantal gemeenten dat via rijksafspraken werkt aan een aanpak van eergerelateerd geweld komt hiermee op tien.

De andere gemeenten waarmee de minister nu afspraken heeft gemaakt zijn: Eindhoven, Arnhem, Den Haag, Delft, Enschede en Deventer. Voor de aanpak stelt minister Van der Laan via het Gemeentefonds een bedrag van in totaal € 790.000 beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):