dinsdag, 17. november 2009 - 9:38

Meer maatwerk voor vervoer gehandicapte kinderen

Amsterdam

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, constateert na onderzoek dat meer maatwerk noodzakelijk is voor het vervoer van gehandicapte kinderen naar school. Nu wordt het vervoer door veel gemeenten standaard ingevuld.

Er is weinig aandacht voor de specifieke eisen aan het vervoer per kind, waardoor problemen ontstaan en onveilige situaties. De Nationale ombudsman heeft zijn onderzoek gedaan naar aanleiding van signalen van ouders, de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad en de FNV.

Als gehandicapte kinderen worden vervoerd op een wijze die voor hen niet passend is, heeft dat vaak tot gevolg dat zij in de problemen raken en bijvoorbeeld rond gaan lopen en zo gevaar veroorzaken. Niet alleen die kinderen zelf ervaren daar de gevolgen van, maar ook de andere kinderen in de bus, de chauffeur, de ouders van de kinderen en hun leerkrachten op school

Het is de ombudsman gebleken dat bij alle betrokken partijen de bereidheid bestaat om een goede invulling te geven aan het vervoer van gehandicapte leerlingen. Het komt erop aan die bereidheid gezamenlijk om te zetten in een goede werkwijze.
Provincie:
Tag(s):