woensdag, 2. december 2009 - 16:51

Meer spijbelaars in Venray

Venray

Het aantal leerlingen dat het afgelopen schooljaar heeft gespijbeld in de regio Venray is met een derde toegenomen. Werd er in het schooljaar 2007/2008 193 keer melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar van leerlingen die vaker spijbelen, in het daaropvolgende schooljaar is dit opgelopen tot 260 meldingen, zegt de gemeente. De stijging komt doordat scholen eerder en beter melden, omdat er landelijk en regionaal meer aandacht is voor het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten.

In het schooljaar 2008/2009 is zeventien keer een proces verbaal opgemaakt wegens vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Daarnaast zijn er bij de gemeente Venray achttien gevallen van zogenaamd luxe verzuim gemeld. Dit houdt in dat kinderen op vakantie gingen onder schooltijd. In zeventien gevallen kregen ouders of verzorgers hiervoor een waarschuwing, één keer werd proces verbaal opgemaakt. Twee keer werden bleven kinderen thuis omdat ouders niet wilden meewerken aan plaatsing op een school. Dat heet absoluut schoolverzuim. In beide gevallen kregen de ouders een proces verbaal. In het afgelopen schooljaar is hiervan in 260 gevallen melding gedaan.
Provincie:
Tag(s):