dinsdag, 8. december 2009 - 22:12

Meer tijd nodig voor herinrichting Kaapplein

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen, Woonconcept en Mooiland Vitalis hebben meer tijd nodig om de haalbaarheid van de plannen rond het Kaapplein verder te onderzoeken.

De herinrichting van Kaapplein en omgeving is onderdeel van de herstructurering van het stadscentrum en omvat de realisatie van een parkeergarage voor circa 500 auto’s, gecombineerd met de realisatie van woningen, appartementen en een gedeelte van de nieuwbouw van het Jannes van der Sleedenhuis.

De haalbaarheid van de plannen rondom De Kaap wordt al enige tijd onderzocht door de gemeente, Woonconcept en Mooiland Vitalis. Hierbij was het de bedoeling voor eind 2009 duidelijkheid te bieden. De complexiteit van het project zorgt er echter voor dat hiervoor wat meer tijd nodig is. Zo moet nog eens goed gekeken worden naar de grondwaterstanden en de opbouw van de bodem in relatie tot de parkeergarage, en moet het ontwerp van de parkeergarage verder worden doorontwikkeld. Daarna kunnen op basis hiervan financiële conclusies worden getrokken. Duidelijkheid hierover wordt uiterlijk in maart 2010 verwacht. Daarna worden de plannen en de planning van het project verder uitgewerkt en worden omwonenden en overige belanghebbenden nader geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):