vrijdag, 25. september 2009 - 15:06

Meer zeggenschap voor leraren

Den Haag

De leraar krijgt meer zeggenschap in de klas over zijn werk. De ministerraad heeft vrijdag 25 september op voorstel van minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met een wetsvoorstel dat leraren een belangrijke stem moet geven in het ontwikkelen en vaststellen van het onderwijskundig- en kwaliteitsbeleid op school.

Leermethoden en toetsen
Een sterke positie van de leraar komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. De leraar heeft daarbij voldoende professionele ruimte nodig om vanuit zijn deskundigheid (mee) te beslissen over bijvoorbeeld de leermethoden en de wijze van toetsen en beoordelen van leerlingen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het convenant Leerkracht van Nederland, waarin ook meer doorgroeimogelijkheden voor leraren en meer scholingsmogelijkheden zijn vastgelegd.

Het wetsvoorstel geeft de leraren een betere positie in de school doordat het bevoegd gezag afspraken moet gaan maken met de leraren over de wijze waarop hun zeggenschap wordt georganiseerd. Het geldt voor alle leraren in het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs.
Provincie:
Tag(s):