donderdag, 17. december 2009 - 13:09

Meeste Amsterdamse daklozen worden niet ouder dan 50 jaar

Amsterdam

Een meerderheid van de Amsterdamse daklozen wordt niet ouder dan 50 jaar; daarmee ligt hun levensverwachting ruim een kwart eeuw lager dan die van de gemiddelde Nederlander.

Bij langdurig daklozen is vaak sprake van trimorbiditeit oftewel een combinatie van verslaving, psychische en lichamelijke problemen. Dit blijkt uit het onderzoek van daklozendokter en GGD-arts Igor van Laere waarop hij op 12 januari 2010 promoveert bij prof.dr. Niek Klazinga, hoogleraar Sociale Geneeskunde in het AMC.

Als eerste arts in Nederland verzamelde hij tijdens zijn werk in de straten en armenhuizen van Amsterdam gegevens over daklozen en hun kwalen. ‘Om sociaal-medisch verval te voorkomen moeten kwetsbare burgers eerder worden opgespoord en beter begeleid dan nu gebeurt’, vindt Van Laere.

Plattelandsdokter
Hij pleit voor een sociaal-medische benadering, dat wil zeggen: intensieve samenwerking tussen woningcorporaties, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, reclassering en medische zorg, want ‘zonder sociale diagnose geen medische therapie’. De huisarts ziet Van Laere daarbij graag in de rol van regisseur, oftewel ‘baas in de zorg’. ‘De ouderwetse plattelandsdokter moet terug in de grote stad’.
Provincie:
Tag(s):