woensdag, 16. december 2009 - 22:38

Mening over eigen gezondheid is belangrijk!

Lelystad

Veel mensen grepen de kans aan om hun mening over ondermeer de eigen gezondheid, leefstijl en gezondheidszorg te laten horen. Zij hebben de vragenlijst van de GGD Flevoland die verstuurd is aan ruim 9000 Flevolanders (19 t/m 64 jaar) ingevuld.

Volwassenen die nog niet gereageerd hebben, krijgen half december een nieuwe kans om hun stem te laten horen. Zij hebben dan de keus om de vragenlijst op papier in te vullen of via het internet. Tot 6 januari 2010 kunnen de vragenlijsten ingevuld worden.

Gemeenten en de provincie hechten zeer veel waarde aan de uitkomsten van het onderzoek. Ze gebruiken de informatie bij het maken van plannen en het nemen van beslissingen. De resultaten van het onderzoek worden in september 2010 verwacht.
Provincie:
Tag(s):