woensdag, 28. oktober 2009 - 13:29

Milieu Handhavingsestafette Schiphol

Schiphol

In een zogeheten handhavingsestafette hebben zeven toezichthouders op Schiphol op maandag 26 oktober in de directe nabijheid van de luchthaven een gezamenlijke controle-actie gehouden. Dit heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat woensdag bekendgemaakt.

De gemeente Haarlemmermeer, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de Politie Kennemerland, de Koninklijke Marechaussee, de VROM-Inspectie, de Provincie Noord-Holland en de Douane werkten tijdens de controle op multidisciplinair niveau samen.

De controle stond in het teken van de naleving van de Wet Milieubeheer en de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Bovendien werd er gekeken naar het Arbeidstijdenbesluit-vervoer. Behalve het uitvoeren van inspecties had de gezamenlijke actie tot doel het met elkaar uitwisselen van kennis en ervaring over de wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd.

In totaal zijn elf bedrijven en 21 vrachtwagens gecontroleerd. De diensten stelden bij drie opslagbedrijven en twee vrachtwagens een ernstige overtreding vast. De drie opslagbedrijven hadden zonder de juiste faciliteiten gevaarlijke stoffen langer dan 48 uur in opslag genomen.

Verder was een van de afvaltransporten niet gedocumenteerd. Nader onderzoek vindt plaats bij het betrokken bedrijf. In één geval was er sprake van een verbroken verzegeling van de tachograaf in de vrachtwagen. Wegens de mogelijkheid van manipulatie van de rij- en rusttijden werd een boete van 2200 euro opgelegd.
Provincie:
Tag(s):