dinsdag, 25. augustus 2009 - 21:31

Miljoen euro voor ontwikkeling cardiovasculair centrum

Maastricht

De Provincie Limburg stelt aan het Maastricht UMC+, een samenwerking tussen UM en AZM, een miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van een excellente kennisinfrastructuur die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een Europees cardiovasculair centrum, een topkliniek op het gebied van hart- en vaatziekten. Dit heeft de provincie Limburg dinsdag laten weten.

Dit project versterkt de samenwerkingsrelatie met het Klinikum Aachen en de verdere ontwikkeling van UMC+. De bedoeling is om de kliniek te zijner tijd te bouwen op het Duits/Nederlandse bedrijventerrein Avantis in Heerlen. Parallel aan de ontwikkelingen op de locatie Avantis wordt momenteel ook de mogelijkheid onderzocht om Maastricht uit te bouwen tot een topklinische voorziening, als tussenfase voor Avantis.

Op weg daar naar toe is het belangrijk dat er een kennisinfrastructuur met betrekking tot hart- en vaatziekten in de steigers wordt gezet. Dit project kost in totaal 23 miljoen euro en zal waarschijnlijk als volgt worden gefinancierd: Maastricht UMC+ (8 miljoen), farmaceutische bedrijven (7 miljoen), Brussel (5 miljoen), Rijk (2 miljoen) en Provincie (1 miljoen). Het project levert de komende vijf jaar 213 nieuwe banen op. Ook zal de ontwikkelde kennis leiden tot nieuwe bedrijvigheid, zo wordt gesteld. Het belang voor de economische ontwikkeling in de regio is groot.

De Provincie hecht groot belang aan de ontwikkeling van het cardiovasculair centrum. Het project is opgenomen in de zogeheten Investeringsagenda die de Provincie in juni jl. in Den Haag heeft gepresenteerd. Om te komen tot het centrum is meer kennis nodig om patiënten verbeterde preventie, diagnostiek en behandelingen te bieden.

Specifiek gaat het om kennis over type 2-diabetes/hart- en vaatziekten. In dit onderzoek worden tienduizend personen, van wie de helft type 2-diabetes heeft, tien jaar lang gevolgd. Dit zal naar verwachting nieuwe inzichten opleveren over deze ziekte. In het bijzonder op de vraag hoe het komt dat type 2-diabetes het krijgen van hart- en vaatziekten versnelt. Dit onderzoek is uniek in de wereld.
Provincie:
Tag(s):