donderdag, 19. november 2009 - 17:14

Minder armoede in de stad Groningen

Groningen

Uit de Armoedemonitor van de gemeente Groningen blijkt dat het aantal minima in onze stad sinds 2006 is afgenomen. Het percentage minima in 2008 is licht gedaald van 14 naar 13 procent.

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met maatschappelijke instellingen (Armoedepact) veel gedaan heeft om armoede en sociale uitsluiting in Groningen te bestrijden. Het college concludeert dat deze aanpak succesvol is, en dat er een forse stappen vooruit zijn gezet.
De schuldhulpverlening ligt in Groningen op een hoog peil. De inkomensondersteunende voorzieningen zijn uitgebreid, onder andere met de ‘witgoedregeling’, en er is een prima samenwerking tot stand gekomen tussen de gemeente en maatschappelijke instellingen.

De armoedemonitor geeft ook aan dat nog te weinig mensen gebruik maken van de voorzieningen en regelingen die er voor hen zijn. Om de oorzaken van het niet-gebruik te achterhalen heeft Bureau Onderzoek in opdracht van de gemeente het onderzoek ‘Ongebruikte rechten’ gedaan. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het automatisch toekennen van regelingen sterk bijdraagt aan het terugdringen van het niet-gebruik/bevorderen van het gebruik
Provincie:
Tag(s):