zaterdag, 28. november 2009 - 19:08

Minister Economische Zaken op bezoek bij Kanaalzone Apeldoorn

Apeldoorn

Maandagmiddag 30 november brengt minister Maria van der Hoeven een werkbezoek aan de Kanaalzone in Apeldoorn. Zij zal bij het bedrijf Remeha worden ontvangen door onder meer gedeputeerde Theo Peters en wethouder Fokko Spoelstra.

Centraal staan de ontwikkeling van de Kanaalzone en innovatieve energie-en milieutechnologieën. Na het bezoek aan de Kanaalzone nemen de minister en wethouder Spoelstra deel aan het najaarsdebat “Bouwen op Duurzaamheid” van stichting kiEMT in Orpheus. kiEMT staat voor kennis en innovatie in Energie- en Milieutechnologie.

Het rijk hecht aan de herstructurering van binnenstedelijke bedrijventerreinen. De aanpak hiervan vergt doorgaans grote investeringen en daarom zijn er subsidiegelden beschikbaar. De Kanaalzone heeft met succes een beroep gedaan op het Nota ruimte budget. Er is 11 miljoen euro toegekend. Minister Maria van der Hoeven bezoekt de Kanaalzone om een beeld te krijgen van de transformatieopgave. Ook de provincie Gelderland heeft de herstructurering van bedrijventerreinen hoog op de agenda staan en werkt nauw met de gemeente samen aan de transformatie van de Kanaalzone. Daarom is de Kanaalzone een van de Gelderse sleutelprojecten.

Apeldoorn ontwikkelt de gebieden langs het Apeldoorns Kanaal. De transformatie van deze Kanaalzone vormt de unieke mogelijkheid om de ‘gedeelde stad geheeld’ te krijgen. Er is gestart met deelgebieden in de binnenstad (Kanaaloevers) en in het noordwesten krijgen ‘de Vlijt’ en ‘Sportvelden’ de komende jaren vorm. De rijksgelden zijn beschikbaar voor de rest van het noordwestelijke deelgebied.

Apeldoorn heeft als doelstelling om in 2020 Energieneutraal te zijn. Dit betekent dat in 2020 de op dat moment aanwezige energievraag wordt ingevuld door lokale, duurzame energiebronnen zoals zon, wind, biomassa en bodemwarmte. In het zuidelijk deel van de Kanaalzone is gekozen voor warmte-koude-opslag. Daarnaast wordt nagegaan of verdere toepassing van duurzame technologieën haalbaar is. Deze ontwikkelingen zijn mede aanleiding geweest om de mogelijkheden voor een lokaal duurzaam energiebedrijf te verkennen.
Provincie:
Tag(s):