vrijdag, 6. november 2009 - 0:43

Minister Plasterk opent Delta Academy op 18 november

Vlissingen

Woensdag 18 november opent minister Plasterk (OCW) de Delta Academy van Hogeschool Zeeland: een academie voor opleidingen op topniveau op het gebied van water, land en het leven in deltagebieden.

De Delta Academy zorgt ervoor dat deltatechnologisch-onderwijs aantrekkelijk wordt en er meer young professionals de markt zullen betreden. Hier heeft de sector veel behoefte aan. Er worden grote personeelstekorten voorspeld als gevolg van de vergrijzing en de benodigde maatregelen door klimaatverandering. De openingshandeling vindt plaats in het Topshuis op Neeltje Jans en is gekoppeld aan de uitreiking van de Delta Water Award door de Zeeuwse Commissaris van de Koningin Karla Peijs en juryvoorzitter David Luteijn. De pers is van harte uitgenodigd om bij dit evenement aanwezig te zijn.

De Delta Academy bundelt de krachten van de hbo-opleidingen Aquatische Ecotechnologie (watermanagement) en Civiele Techniek (weg- en waterbouw). Deze opleidingen zijn al jaren de beste opleidingen in hun soort volgens de Keuzegids Hoger Onderwijs (www.keuzegids.org) en worden nu nog eens extra versterkt in de Delta Academy. Vanaf september 2010 start, onder voorbehoud van accreditatie, de hbo-opleiding Delta Management & Design (gebiedsontwikkeling en —inrichting). Ook een masteropleiding is in ontwikkeling.

Het doorontwikkelen van delta’s schreeuwt (inter)nationaal om aandacht, o.a. door de effecten van klimaatveranderingen. Een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en (semi)overheden is dan ook een speerpunt van de Delta Academy. Zo wordt 20% van de lessen in de eerste drie studiejaren verzorgd door docenten uit het beroepenveld en is het voor de student mogelijk om de laatste anderhalf jaar van de opleiding duaal uit te voeren bij één van de bedrijven die participeren in het duale traject, waaronder Rijkswaterstaat Zeeland, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Grontmij Middelburg of Royal Haskoning Goes. Tot slot wordt 25% van het onderwijs interdisciplinair geprogrammeerd, waardoor technici over de grenzen van het vakgebied heen kunnen kijken. Het beroepenveld heeft hier veel behoefte aan.

Binnen de Delta Academy komen kansen en problemen uit nationale en internationale delta’s aan bod. Ook internationaal wordt er samengewerkt met het beroepenveld evenals met buitenlandse overheden, universiteiten en kennisinstellingen. Er zijn afspraken over studenten- en docentenuitwisseling met universiteiten in verschillende delta’s in de wereld en studenten kunnen in het buitenland stage lopen.

Voorafgaande aan de opening van de Delta Academy vindt de uitreiking van de Delta Water Award plaats. De genomineerde multidisciplinaire teams van young professionals van universiteiten en ingenieursbureaus breken principieel met de vertrouwde traditie van vechten tegen het water. In plaats daarvan kiezen zij voor controversiële oplossingen waarin het water juist omarmd wordt. Naast een geldprijs van € 15.000 krijgt het winnende team een studiereis naar de Yangtze delta in China.
Provincie:
Tag(s):