woensdag, 2. december 2009 - 18:24

Ministeries enthousiast na werkbezoek aan Almere

Almere

Een afvaardiging van de ministeries van Justitie, Jeugd en Gezin en Onderwijs heeft deze week een werkbezoek gebracht aan Almere. Doel van het werkbezoek was om te zien wat er in de stad allemaal al bereikt is op het gebied van onderwijs en zorg.

Ook werd er gesproken over ideeën voor de toekomst en over mogelijkheden om gezamenlijk (nieuwe) activiteiten vorm te geven. De Haagse delegatie was erg enthousiast over de vele ideeën die er leven in Almere en over de grote bereidheid tot samenwerking.

De rijksambtenaren werden ontvangen op de brede school Waterland in Stedenwijk. Daar spraken zij met medewerkers van de gemeente Almere, de provincie Flevoland en met vertegenwoordigers van verschillende onderwijs- en zorginstellingen. De volgende locatie die werd bezocht was de school voor praktijkonderwijs PRO Almere in Muziekwijk. Terwijl de leerlingen een lunch uitserveerden, gaf directeur Bertien Hoek een toelichting op de hulp en ondersteuning die de jongeren nodig hebben.

Tot slot bracht de Haagse delegatie een bezoek aan de Columbusschool in het nieuwe stadsdeel Almere Poort. Daar hielden ze een gesprek met de Almeerse Adviesgroep Jeugd en presenteerden zij hun bevindingen van de dag aan wethouders Johanna Haanstra (Jeugd en Zorg) en Martine Visser (Onderwijs). Op basis van het werkbezoek van de ministeries wordt door de Adviesgroep Jeugd een plan opgesteld om de ideeën voor onderwijs en zorg uit te werken en mogelijkheden tot samenwerking met de betrokken ministeries verder vorm te geven.
Provincie:
Tag(s):