maandag, 9. november 2009 - 11:28

Misbruik studiebeurs aangepakt

Den Haag

Minister Plasterk gaat het misbruik van de beurs voor uitwonenden aanpakken. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De controle op de beurzen wordt verscherpt en studenten die ten onrechte een beurs voor uitwonenden ontvangen, worden beboet.

Een student die op kamers woont, krijgt 170 euro meer beurs. Om meer geld te ontvangen geven studenten vaak op dat ze op kamers wonen, terwijl ze nog thuis wonen.

Minister Plasterk heeft in samenwerking met onder meer het ministerie van Justitie, het ministerie van BZK en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst een plan van aanpak opgesteld om misbruik tegen te gaan en de pakkans te vergroten.

De IB-Groep, die de beurzen uitdeelt, zal voortaan altijd uitgaan van het adres waarop de student bij de gemeente staat ingeschreven. Woont hij daar niet, dan geldt de student als thuiswonend. De student moet dan maar bewijzen dat dat niet zo is.

Een student die een jaar lang ten onrechte een beurs als uitwonende heeft gekregen moet 2.500 euro betalen: 2.000 euro voor de beurs en een boete van 500 euro.

Ook ouders, tantes, ooms, vrienden en kennissen die willens en wetens meewerken aan studiefinancieringsmisbruik door een studerende bij zich te laten inschrijven terwijl hij of zij er niet woont, worden mogelijk beboet.
Provincie:
Tag(s):