dinsdag, 22. december 2009 - 16:47

Mogelijke verbreding A58 biedt nieuwe kansen voor Bakertand

Tilburg

B&W hebben besloten om de ontwikkeling van het bedrijventerrein Bakertand uit te stellen. Reden voor deze heroverweging is de kans op een goede ontsluiting van Bakertand (en Goirle) indien Rijkswaterstaat overgaat tot het verbreden van de A58. Het wordt dan waarschijnlijk mogelijk om een rechtstreekse afslag te krijgen. De aanleg van de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg is daarmee dan overbodig geworden.

De aanleg van de benodigde rotondes, de Oostelijke Ontsluitingsweg en de grondverwerving zou 15 tot 20 miljoen euro kosten. Een rechtstreekse verbinding met de A58 verbetert de ontsluiting van het gebied en verhoogt de financiële haalbaarheid van het project.

Wanneer Rijkswaterstaat uitsluitsel geeft over opname van de verbreding van de A58 in het MIT (Meerjarig InvesteringsTraject) wordt de verdere uitwerking van de plannen weer opgepakt. Het gaat dus om uitstel, geen afstel. De bestaande bedrijfsbestemming blijft dus Wethouder Joost Möller (Economische Zaken): "Samen met de gemeente Goirle strijden wij
voor de verbreding van de A58 en het aanleggen van een rechtstreekse afslag. Tilburg gaat nu samen met de regiogemeenten kijken welk ander bedrijventerrein in aanleg versneld kan worden, zodat er in de regio geen tekort ontstaat aan uitgeefbare bedrijfskavels."
Provincie:
Tag(s):