woensdag, 16. september 2009 - 12:03

Nederland sterker in hightechdiensten

Het aandeel van de hightechdienstensector in de werkgelegenheid in Nederland is de laatste jaren toegenomen. Ook is dit aandeel in vergelijking met andere EU-landen hoog.

In de medium- en hightechindustrie is Nederland juist een steeds kleinere speler geworden. Per saldo nam het aandeel van beide sectoren in de werkgelegenheid in 2007 af, in vergelijking met de periode 2001-2005.

Dit blijkt uit de nieuwe CBS-publicatie “Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2009” waarin de situatie in Nederland op tal van terreinen vergeleken wordt met die in andere landen.

Aandeel hightechdienstensector in werkgelegenheid toegenomen
Het aandeel van de hightechdienstensector in de werkgelegenheid in Nederland bedroeg in 2007 ruim 4 procent. Dit is boven het gemiddelde van de EU-27. Binnen de groep van referentielanden wordt Nederland slechts overtroffen door Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk.

Nederland behoort ook tot de landen waar het aandeel van de hightechdienstensector in de werkgelegenheid is toegenomen in vergelijking met het gemiddelde in de periode 2001-2005. Terwijl in landen, waar Nederland zich regelmatig aan spiegelt, het aandeel praktisch gelijk is gebleven (Zweden, Finland) of zelfs is afgenomen (Denemarken, Verenigd Koninkrijk).

Belang medium- en hightechindustrie afgenomen
Het aandeel van de medium- en hightechindustrie in de werkgelegenheid in Nederland bedroeg in 2007 net iets meer dan 3 procent. Dit is lager dan gemiddeld in Europa en het laagste binnen de groep van referentielanden.

Nederland is ook het enige land waar in 2007 het aandeel van de hightechdienstensector in de werkgelegenheid hoger was dan het aandeel van de medium- en hightechindustrie.

In de meeste andere landen is er sprake van een afnemend aandeel van de medium- en hightechindustrie in de werkgelegenheid. Opvallende uitzonderingen zijn vooral Tsjechië en Hongarije. In deze landen is het aandeel juist toegenomen en is ook het niveau hoger dan in de andere referentielanden, met uitzondering van Duitsland.
Categorie:
Tag(s):