woensdag, 26. augustus 2009 - 21:12

NFI wordt definitief niet vervolgd voor verwisselen hart

Rijswijk

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wordt definitief niet vervolgd voor het verwisselen van het hart van een 21-jarige overleden vrouw. Dat heeft het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch beslist.

De ouders van de overleden vrouw hadden een klaagschrift ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering bij het gerechtshof ingediend tegen de beslissing van de officier van justitie om geen vervolging in te stellen.

(On)natuurlijke dood
De vrouw overleed in december 1999, een dag nadat zij tijdens een cafébezoek onwel was geworden Uit een in opdracht van justitie gedaan onderzoek bleek dat de oorzaak van het overlijden een ontsteking aan de hartspier dan wel een hartinfarct was. Bij toxicologisch onderzoek is geen vergiftiging door alcohol of drugs aangetoond.

De ouders van de vrouw wijzen in de klacht op de mogelijkheid dat toch iemand in het café verdovende middelen in het drankje van hun dochter heeft gedaan en dat dit de oorzaak van de dood van hun dochter zou zijn. Daarom zijn er in de afgelopen jaren, op initiatief van de ouders, onderzoeken verricht door een universiteit en een forensisch laboratorium, welke tot geen andere conclusies leidden.

Beklagprocedure
In een van de latere onderzoeken werd duidelijk dat de voor onderzoek aangeboden hartspier afkomstig was van een jongeman, en niet van de jonge vrouw in kwestie.
Hierop hebben de ouders aangifte van strafbare feiten gedaan, onder meer tegen (voormalig) medewerkers van het NFI.

Zo hebben de ouders aangegeven dat de patholoog een valse schriftelijke verklaring over de oorzaak van overlijden heeft afgegeven, dat het sectieverslag onjuist was gedateerd en dat lichaamsweefsel ten onrechte werd vernietigd of niet teruggegeven aan de nabestaanden. De officier van justitie heeft besloten niet tot vervolging over te gaan, waarop de ouders een klacht ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering hebben ingediend.

Met betrekking tot de doodsoorzaak in het sectieverslag overweegt het hof dat het mogelijk verbinden van een verkeerde conclusie aan juiste vaststellingen niet is te kwalificeren als het opzettelijk vals opmaken van een sectieverslag. Ten aanzien van de datering van het verslag is het hof van oordeel dat, als de vermelde datum al niet juist is, sprake moet zijn van een verschrijving waaraan verder geen consequenties in strafrechtelijke zin moeten worden gehecht.

Het hof stelt vast dat niet kan worden achterhaald waar de verwisseling van het hart heeft plaatsgevonden, bij het NFI of bij een van de andere onderzoeksinstituten. Ten aanzien van het lichaamsweefsel dat bij het NFI ten onrechte is vernietigd of niet is teruggegeven stelt het hof dat er kennelijk (vergaande) slordigheden zijn begaan.
Het hof kan echter, hoe pijnlijk ook voor de familie, niet anders concluderen dan dat dit alles niet opzettelijk is gedaan. Het beklag is afgewezen.

In december 1999 overleed de 21-jarige vrouw. De avond voor haar overlijden had zij samen met vrienden een café in Tilburg bezocht. Tijdens het cafébezoek is zij onwel geworden en naar huis gegaan. De ouders hebben die nacht tweemaal een huisarts geconsulteerd, die paracetamol adviseerde. De volgende ochtend is de vrouw per ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg overgebracht, waar zij is overleden.
Provincie:
Tag(s):