woensdag, 18. november 2009 - 11:33

Nieuw noodcommunicatie-netwerk voor bij ramp of crisis

Den Haag

Vanaf volgend jaar komt er een nieuw communicatienetwerk waarmee overheden en vitale organisaties tijdens een ramp of crisis kunnen telefoneren, faxen, e-mailen, data kunnen uitwisselen en zelfs vergaderen met een beeldverbinding.

Het nieuwe netwerk blijft beschikbaar als het gewone vaste telefoonverkeer tijdens een ramp uitvalt door overbelasting of stroomuitval. Zelfs het gebruik van mobiele telefoons is mogelijk wanneer het gewone gsm-verkeer door overbelasting uitvalt. Het netwerk vervangt het verouderde Nationaal Noodnet, dat sinds 1991 in de lucht is maar alleen telefoon en fax ondersteunt.

Het contract voor het nieuwe noodcommunicatienetwerk (officieel "NoodCommunicatieVoorziening NCV") is namens minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) getekend door Dick Schoof, directeur-generaal Veiligheid bij BZK, en door Eelco Blok, lid Raad van Bestuur van KPN, leverancier van het nieuwe netwerk.

Het gaat om een meerjarige raamovereenkomst, waarin KPN de diensten van het nieuwe noodnet aan de gebruikers aanbiedt. De gebruikers kunnen zelf kiezen van welke diensten zij gebruik willen maken: alleen bellen en faxen of ook berichtenverkeer (e-mail), mobiele telefonie en 'beeldbellen' met een videoverbinding. Op termijn zullen nog meer diensten beschikbaar komen.

Op dit moment zijn er zo'n 5500 aansluitingen op het Nationaal Noodnet. Een groot deel hiervan bevindt zich in de sectoren openbaar bestuur en veiligheid, zoals het Nationaal Crisiscentrum, coördinatiecentra van provincies, gemeentehuizen, regionale meldkamers van politie en veiligheidsregio's en ziekenhuizen. De andere gebruikers zijn organisaties en instanties die behoren tot de vitale sectoren en die in crisisomstandigheden een specifieke taak hebben. Voorbeelden hiervan zijn o.a. energie- en waterbedrijven, waterschappen, omroepen, de spoorwegen, meldkamers voor het openbaar vervoer en belangrijke ict- en telecomknooppunten.

Het huidige Noodnet heeft aparte telefoon- en faxtoestellen. In het nieuwe netwerk wordt het mogelijk via gewone telefoons, faxen en computers toegang te krijgen. Dat is gemakkelijker voor de gebruikers en biedt ook nieuwe mogelijkheden.

Uitgaande van het huidige aantal van 5500 abonnees zijn de kosten voor de basisdienstverlening voor de gebruiker gelijk aan het huidige Noodnet. Naar schatting komt de totale waarde van het afgesloten raamcontract uit op ruim 6,5 miljoen euro per jaar.

Het noodnet is een vast telefoonnetwerk voor bestuurders en vitale organisaties; niet te verwarren met C2000, het netwerk voor mobiele communicatie via portofoons en mobilofoons voor politie, brandweer, ambulances en marechaussee.
Provincie:
Tag(s):